Xarici diplomların tanınması

Tanınma - xarici dövlətdə əldə edilmiş kvalifikasiyanın tanınması dedikdə şəxsin həmin kvalifikasiyaya Azərbaycan Respublikası ərazisində ekvivalent (bərabərhüquqlu) hesab edilən kvalifikasiya üzrə təhsilini yerli ali təhsil müəssisələrindən birində davam etmək və (ya) həmin kvalifikasiya üzrə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün hüquq əldə etməsi başa düşülür.

 

Xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının ölkə ərazisində tanınması prosesi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 may 2003-cü il tarixli, 64 saylı Qərarı əsasında Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir

 

Xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınması məqsədilə ərizələrin qəbulu yalnız elektron qaydada həyata keçirilir. Əlavə suallar üçün info@tkta.edu.az elektron poçt ünvanına müraciət etməyiniz xahiş olunur.

 

 

Müraciət et        SƏNƏDİNİ YOXLA

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13.05.2003-cü il tarixli 64 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları”na uyğun olaraq, Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyində ali təhsilin yalnız bakalavriat, əsas (baza ali) tibb və magistratura səviyyələri üzrə əldə edilmiş xarici kvalifikasiyaların tanınması həyata keçirilir.

 

Tanınma xidməti ödənişlidir. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 24 dekabr 2020-ci il tarixli, 507 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınması xidmətləri ilə əlaqədar digər xidmətlərin siyahısı və göstərilən xidmətlərə görə ödəniləcək haqların məbləği”nə əsasən ərizəçilər xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınması üzrə sənədlərin qəbulu və ekspertizasının keçirilməsi üçün 250 AZN, xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınması haqqında şəhadətnamənin itirilməsi və ya korlanması halında, dublikat şəhadətnamənin əldə olunması üçün isə 20 AZN xidmət haqqı ödəməlidirlər.

 

Qeydiyyat elektron ərizə sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat zamanı təqdim edilən elektron poçt və mobil nömrə daim istifadə edilən olmalıdır. Belə ki, ərizələrlə bağlı yeniliklər bu vasitələr üzərindən mütəmadi olaraq bildirilməkdədir.
 

Müraciət et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalavriat:

 

 

 • ali təhsil haqqında sənəd (diplom) və ona aid apostilin əsli (orjinal nüsxənin rəngli skan versiyası);

 • ali təhsil haqqında sənədə əlavə (transkript) və ona aid apostilin əsli (orjinal nüsxənin rəngli skan versiyası);

 • ali təhsil haqqında sənəd (diplomun) və ona aid apostilin notariat qaydada təsdiq olunmuş Azərbaycan dilinə tərcüməsi (orjinal nüsxənin rəngli skan versiyası);

 • ali təhsil haqqında sənədə əlavə (transkript) və ona aid apostilin notariat qaydada təsdiq olunmuş Azərbaycan dilində tərcüməsi (orjinal nüsxənin rəngli skan versiyası);

 • şəxsiyyət vəsiqəsinin hər iki üzünün  (xarici ölkə vətəndaşları - daimi/müvəqqəti yaşama icazəsi) (orjinal nüsxənin rəngli skan versiyası);

 • ümumvətəndaş (xarici) pasportunun  ön səhifəsinin və sərhədkeçməni bildirən bütün möhürlü səhifələri) (orjinal nüsxənin rəngli skan versiyası);

 • hərbi biletin (orjinal nüsxənin rəngli skan versiyası) və ya hərbi xidmətin qeydiyyatı haqqında arayışın elektron surəti.

 

Xüsusi halda – Köçürülmə.

Köçürülmə olduğu halda - tədris müddətində müəssisələrarası/müəssisədaxili köçürülməya dair rəsmi arayışın elektron surəti [skan] tələb olunur.

 

Xüsusi halda – Orta ixtisas diplomu əsasında qəbul.

Bakalavriat səviyyəsinə orta ixtisas təhsili haqqında diplom əsasında qəbul olunduğunuz halda – həmin diplomun elektron surəti [skan] tələb olunur.

 

Magistratura:

 

 • ali təhsil haqqında sənəd (diplom) və ona aid apostilin əsli (orjinal nüsxənin rəngli skan versiyası);

 • ali təhsil haqqında sənədə əlavə (transkript) və ona aid apostilin əsli (orjinal nüsxənin rəngli skan versiyası);

 • ali təhsil haqqında sənəd (diplomun) və ona aid apostilin notariat qaydada təsdiq olunmuş Azərbaycan dilinə tərcüməsi. (orjinal nüsxənin rəngli skan versiyası);

 • ali təhsil haqqında sənədə əlavə (transkript) və ona aid apostilin notariat qaydada təsdiq olunmuş Azərbaycan dilində tərcüməsi (orjinal nüsxənin rəngli skan versiyası);

 • şəxsiyyət vəsiqəsinin hər iki üzünün  (xarici ölkə vətəndaşları - daimi/müvəqqəti yaşama icazəsi) (orjinal nüsxənin rəngli skan versiyası);

 • ümumvətəndaş (xarici) pasportunun  ön səhifəsinin və sərhədkeçməni bildirən bütün möhürlü səhifələri) (orjinal nüsxənin rəngli skan versiyası);

 • hərbi biletin (orjinal nüsxənin rəngli skan versiyası) və ya hərbi xidmətin qeydiyyatı haqqında arayışın elektron surəti;

 • bakalavriat səviyyəsi üzrə ali təhsil haqqında sənəd (diplom)  (orjinal nüsxəsinin  rəngli skan versiyası);

 

 

QEYD:

 

1. Bakalavr diplomu xarici ali təhsil müəssisəsi tərəfindən verildikdə, ilk öncə həmin diplom üzrə kvalifikasiyanın tanınması üçün müraciət olunmalıdır.

2. Tanınma üçün tələb olunan sənədlər elektron ərizə vasitəsilə müraciətçinin şəxsi kabinetinə əlavə olunmalıdır. Elektron poçt, məktub və ya fiziki qaydada təqdim olunan sənədlər icraata götürülmür
3. Təhsil haqqında sənəd (diplom) və ona əlavə (transkript) tanınma üçün müraciət olunmadan verildiyi ölkədə leqallaşdırılmalıdır.

4. Təhsil haqqında sənəd (diplom) və ona əlavə (transkript) Azərbaycan Respublikası ərazisində notarial qaydada təsdiq olunaraq Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir.

5. Tələb olunan hər bir sənəd, həcmi 5 MB-dan çox olmamaq şərti ilə PDF formatında yüklənilməlidir.

6. Tələb olunan hər bir sənəd səhifələri rəngli və oxunaqlı şəkildə yüklənilməlidir.

 

Qeydiyyat - istifadəçi təlimatı Elektron ərizənin doldurulması - istifadəçi təlimatı 

Ödəniş - istifadəçi təlimatı      TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR - istifadəçi təlimatı

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 may 2003-cü il tarixli, 64 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları”nın 2.1-ci bəndinə əsasən, tanınma üçün təqdim olunan ali təhsil haqqında sənədlər (diplom və transkript), verildiyi ölkədə bir qayda olaraq leqallaşdırılmalıdır.

 

Tanınma üçün təqdim olunan, xarici ölkələrin müvafiq rəsmi strukturları tərəfindən verilmiş diplomlar və transkriptlər “Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiya"sına uyğun olaraq sənədi verən ölkənin səlahiyyətli qurumu tərəfindən “apostil” möhürü/sertifikatı ilə leqallaşdırılmalıdır.

 

Konvensiyanın 5-ci maddəsinə əsasən, apostil möhürü diplom və transkriptii imzalamış şəxsin imzasının həqiqiliyini, onun vəzifəsini və həmin sənədə vurulmuş möhürün və ya ştampın həqiqiliyini təsdiq edir.

 

Konvensiyaya müvafiq əlavəyə əsasən, apostilin 2-ci bəndində diplom və transkripti imzalamış şəxsin adı və soyadı, 3-cü bəndində vəzifəsi, 4-cü bəndində isə həmin sənədə vurulmuş möhürün və ya ştampın aid olduğu müəssisənin (ali təhsil müəssisəsinin) adı qeyd olunmalıdır.

 

QEYD: Kovensiyaya qoşulmayan xarici ölkələrdə alınan ali təhsil sənədləri, sənədi verən ölkənin səlahiyyətli qurumunda müvafiq qanunlara uyğun olaraq təsdiq edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının həmin ölkədəki səfirliyində (və ya konsulluğunda) leqallaşdırılmalıdır.

 

DİQQƏT! Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı" çərçivəsində, o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə xarici ölkələrin müvafiq dövlət qurumları arasında imzalanmış beynəlxalq müqavilələr əsasında tələbə mübadiləsinə dair hökumətlərarası təqaüd proqramları çərçivəsində təhsil almış tələbələrin ali təhsil sənədlərinin leqallaşdırılmasına zərurət yoxdur.

 

DİQQƏT! Xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınması üçün yekun təhsil sənədini verən ali təhsil müəssisənin təhsil alınan ölkənin səlahiyyətli qurumu tərəfindən akkreditə olunması başlıca şərtlərdən hesab edilir. Bu səbəbdən, vətəndaşların seçdikləri ali təhsil müəssisəsinin dövlət akkreditasiyasına sahib olduğuna əmin olmaları tövsiyə olunur!

 

Qeyd edək ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisində tanınan xarici ali təhsil müəssisələri ilə bağlı hər hansı siyahı müəyyənləşdirilməmişdir. Bu səbəbdən, ENIC-NARIC (Avropa İnformasiya Mərkəzləri-Milli Akademik Tanınma üzrə İnformasiya Mərkəzləri) Şəbəkəsinin rəsmi internet səhifəsinin müvafiq ölkə üzrə nəzərdə tutulmuş bölməsinə daxil olmaqla (yaxud yerli akkreditasiya orqanlarına müraciət etməklə), həmin ölkə tərəfindən tanınan və akkreditə olunan ali təhsil müəssisələrinin siyahısını əldə etmək mümkündür.
 

Bəzi xarici dövlətlərin akkreditə olunmuş ali təhsil müəssisələrinin siyahısı ilə tanış olmaq üçün aşağıdakı keçidlərdən istifadə edin:

 

Rusiya Federasiyası                    İSVEÇRƏ KONFEDERASİYASI

Ukrayna                              İtaliya Respublikası

Türkiyə Respublikası                 BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMiŞ KRALLIĞI

GÜRCÜSTAN                                   Daha çox

Ekspertizanın yekununda müsbət rəylə qiymətləndirilmiş ərizəçilərə, müvafiq olaraq ekvivalentlik haqqında (qəhvəyi) və (ya) təhsilin növbəti pilləsin qəbul olunmaq hüququ verən (yaşıl) şəhadətnamə sənədi təqdim olunur.

 

İstifadə rahatlığını təmin etmək çərçivəsində Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi tərəfindən təqim olunmuş sənədlərin həqiqiliyini yoxlamaq məqsədilə istifadəyə verilmiş məlumat bazasından xarici ali təhsil ixtisasları Azərbaycan Respublikası ərazisində tanınmış müvafiq diplom sahibləri barədə məlumat əldə etmək mümkündür.

 

Həmin məlumat bazası vastiəsilə, həmçinin, ekspertiza müddətində aidiyyəti yerə təqdim etmələri üçün ərizəçilər tərəfindən əldə olunmuş müxtəlif növ elektron arayışların həqiqiliyini yoxlamaq da mümkündür.

 

Sənədi yoxla

1. Kadr bankı xaricdə ali təhsil almış tələbələrə ölkəmizin əmək bazarına giriş imkanını artırmaq, eyni zamanda, işəgötürənlərin işaxtaranlarla daha rahat şəkildə əlaqələndirilməsinə töhvə vermək məqsədilə Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi tərəfindən yaradılmışdır.

 

2. Yalnız xaricdə ali təhsil almış və diplomları ölkə ərazisində tanınmış vətəndaşlar sözügedən kadr bankına qoşula bilərlər.

 

3. Kadr bankına qoşulmaq üçün vətəndaşlar elektron ərizə sistemi (http://apply.enic.edu.az) üzrə yaratdıqları kabinetə daxil olmalıdırlar.

 

4. Kabinetə daxil olduqdan sonra ərizəçilər “Kadr bankına qoşul” düyməsinə sıxmalı, tərcümeyi-hallarını və fotoşəkillərini əlavə etdikdən sonra müraciətlərini təsdiq etməlidirlər:

 

 

5. Tərcümeyi-halın formatına dair hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Bununla belə, təqdim edilən sənədlərin standartlara uyğun qaydada hazırlanması işəgötürənlər tərəfindən həmin sənədə baxılması zamanı mühüm rol oynayır.

 

6. Fotoşəklin 3x4 formatında olması arzuolunandır, lakin məcburi deyil. Təqdim olunan fotoşəkillərin çəkilişi zamanı açıq rəngli fonlardan istifadə olunması zəruridir. Nümunə:

 

      

 

7. Təqdim olunan fotoşəkillər tələblərə uyğun olmadıqları və ya keyfiyyətsiz olduqları təqdirdə, kadr bankına qoşulmaq üçün edilən müraciətlər geri qaytarılır və müraciətçiyə bu barədə bildiriş göndərilir.

 

8. Şəxsi kabinetinizə daxil ola bilmədikdə və ya şəxsi kabinet yaratmaq istədikdə, şəxsiyyət vəsiqənizin elektron surəti ilə birlikdə Agentliyin info@tkta.edu.az elektron poçt ünvanına müraciət etməyiniz xahiş olunur.