Image alternative text, required
Diplomları tanınmayan universitetlərin siyahısı
Diplomları tanınmayan universitetlərin siyahısı
Diplomları tanınmayan universitetlərin siyahısı

Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinə (TKTA) edilən müraciətlərin təhlili
nəticəsində yerli akkreditasiyası olmadığı üçün ali təhsil sənədlərinə imtina verilmiş
universitetlərin

SİYAHISI

Müvafiqdir: 21.05.2024*

 

Ölkə Ali təhsil müəssisəsi Hal-hazırda mövcud vəziyyət
1. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq Atlantik Universiteti Yoxdur
2. Avstriya Respublikası Beynəlxalq Xristian Universiteti

Yoxdur

(Hazırda fəaliyyət göstərmir)

3. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

Middlesex Universiteti

(Middlesex University Dubai)

Yoxdur
4. Çex Respublikası

Beynəlxalq Praqa Universiteti

(International Prague University)

Yoxdur
5. Fransa Respublikası

EICAR – Paris Beynəlxalq Film və Televiziya Məktəbi

(EICAR – The International Film & Television School

Yoxdur
6. Fransa Respublikası

Vatel Otel və Turizm Biznes Məktəbi

(Vatel Hotel & Tourism Business School)

Yoxdur
7. Ukrayna

Şərqi Avropa İqtisadiyyat və İdarəetmə Universiteti

(East European University of Economics and Management)

Gürcüstan filialının akkreditasiyası yoxdur
8. Ukrayna

Laqodexi Elm-Təhsil İnstitutu

(Learning-Scientific Institute of Lagodekhi)

Yoxdur (Hazırda fəaliyyət
göstərmir)
9. Ukrayna

Beynəlxalq Ekologiya və Tibb Akademiyası

(The International Academy of Ecology and Medicine)

Gürcüstan filialının akkreditasiyası yoxdur
10. Ukrayna

Avqustin Voloşin adına Karpat Universiteti

(Augustine Voloshyn Carpathian University)

Gürcüstan filialının akkreditasiyası yoxdur
11. Ukrayna Avropa Universiteti
(European University)
Gürcüstan filialının akkreditasiyası yoxdur
12. Ukrayna

“KROK” İqtisadiyyat və Hüquq Universiteti

(KROK University of Economics and Law)

Gürcüstan filialının akkreditasiyası yoxdur
13. Ukrayna

Regionlararası Heyətin İdarəolunması Akademiyası

(Private Joint-Stock Company "Higher Education "Institution Interregional Academy of Personnel Management")

Gürcüstan filialının akkreditasiyası yoxdur
14. İspaniya Krallığı

EADA Biznes Məktəbi

(EADA International Management Development Center)

Yoxdur
15. İspaniya Krallığı

Barselona Qlobal Biznes Məktəbi

(Global Business School Barcelona)

Yoxdur
16. İspaniya Krallığı

Avropa Universiteti Biznes Məktəbi

(EU Business School)

Yoxdur
17. İspaniya Krallığı

Marbella Beynəlxalq Universiteti

(Marbella International University Centre)

Yoxdur
18. İspaniya Krallığı

Harbour Space Universiteti

(Harbour Space University)

Yoxdur
19. İtaliya Respublikası Roma Biznes Məktəbi
(Rome Business School)
Yoxdur
20. İtaliya Respublikası Maranqoni İnstitutu
(Istituto Marangoni)
Yoxdur
21. Rusiya Federasiyası

Beynəlxalq Humanitar- Texniki Akademiya

(Международная гуманитарно-техническая академия)

26.04.2015-ci ilə qədər akkreditasiyası var
22. Rusiya Federasiyası

Nijeqorod Menecment və Biznes İnstitutu

(Нижегородский институт менеджмента и бизнеса)

26.04.2015-ci ilə qədər akkreditasiyası var
23. Rusiya Federasiyası

Şərqi Avropa Psixoanaliz İnstitutu

(Восточно-Европейский институт психоанализа)

22.06.2017-ci ilə qədər akkreditasiyası var
24. Rusiya Federasiyası

Sosial-Humanitar Təhsil və Xidmət İnstitutu

(Институт социально- гуманитарного образования и сервиса)

Ali təhsil müəssisəsi 19.12.2017-ci il
tarixində fəaliyyətini dayandırıb.
25. Rusiya Federasiyası

Dünya İqtisadiyyatı İnstitutu

(Институт мировой экономики)

2014-cü ilə qədər olub və 2024-cü ildən təkrar akkreditasiyası var
2014-2023-cü illər ərzində akkreditasiyası olmamışdır.
26. Rusiya Federasiyası

Moskva Humanitar-İqtisad İnstitutu

(Московский гуманитарно-экономический институт)

Ukrayna filialının akkreditasiyası yoxdur

 

* Siyahı mütəmadi olaraq yenilənəcəkdir.