Təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə verilmiş lisenziya hansı müddət üçün qüvvədə olur?

Mövcud qanunvericiliyə əsasən təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti üçün lisenziyalar müddətsiz

olaraq verilir