Təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə lisenziya əldə olunması üçün kimlər müraciət edə bilər?

  • Təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq, hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filialı və nümayəndəliyi təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə lisenziya alınması üçün səlahiyyətli orqana müraciət edə bilər.