Akkreditasiya Meyarları nədir?

Akkreditasiya Meyarları təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin və təhsil proqramlarının icrasının dövlət təhsil standartlarına uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə ölçülər toplusudur.